makan sumpah

Maksud: Mendapat susah kerana ingkar akan sumpah

berkongsi