masak di luar, mentah di dalam

Maksud: Nampaknya baik sebenarnya jahat

berkongsi