masak buah rumbia

Maksud: Perihal sesuatu yang mustahil terjadi (diperoleh)

berkongsi