masuk di akal

Maksud: Tidak mustahil, logik.

berkongsi