mata belalang belum pecah, sudah hendak membuta

Maksud: Dikatakan kepada orang yang hendak tidur malam terlalu awal (siang-siang)

berkongsi