mata kail

Maksud: Kawat yang tajam bengkuk pada pancing

berkongsi