mata petai

Maksud: Tidak dapat melihat dengan betul.

Contoh ayat: Oleh sebab Halim mata petai permohonannya untuk menjadi tentera ditolak.

berkongsi