mati puyuh hendakkan ekor

Maksud: Menghendaki sesuatu yang mustahil didapati

berkongsi