mati raga

Maksud: Memperteguh hati untuk menolak segala kesenangan.

berkongsi