mati sabil

Maksud: Terkorban demi mempertahankan agama Islam

berkongsi