mati semut kerana gula

Maksud: Mendapat bencana kerana sesuatu yang terlalu menyenangkan

berkongsi