melangkahi ular

Maksud: Melakukan sesuatu yang sangat berbahaya

berkongsi