melek huruf

Maksud: Dapat membaca dan menulis

berkongsi