melepaskan anjing tersepit

Maksud: Menolong orang yang tidak tahu membalas budi

berkongsi