melepaskan anjing tersepit sesudah lepas dia menggigit

Maksud: Menolong orang yang tidak tahu membalas budi

berkongsi