melepaskan angan-angan

Maksud: Menyampaikan maksud hati

berkongsi