melepaskan diri

Maksud: Menyelamatkan diri

berkongsi