melindungi keamanan

Maksud: Menjaga ketenteraman

berkongsi