memasang pelita tengah hari

Maksud: Menerangkan sesuatu yang sudah jelas, perbuatan yang sia-sia

berkongsi