memasang mata

Maksud: Melihat dengan teliti

berkongsi