memasukkan modal

Maksud: Menanam modal

berkongsi