memasukkan minyak tanah

Maksud: Menyalakan marah orang (menghasut) supaya perselisihan makin hebat

berkongsi