membalik belakang

Maksud: Memihak kepada lawan

berkongsi