membalik-balik baji

Maksud: Membangkitkan perkara lama

berkongsi