membesarkan kerak nasi

Maksud: Menambahkan perbelanjaan yang tidak perlu

berkongsi