membesarkan hati

Maksud: Membanggakan, menggembirakan