membuang garam ke laut

Maksud: Menolong orang yang tidak perlu ditolong.

berkongsi