membuat mahu, menuras tidak

Maksud: Orang yang mencuba hendak membuat sesuatu pekerjaan, tetapi malas mempelajarinya

berkongsi