membuka jalan

Maksud: Memberikan peluang untuk tindakan seterusnya.

berkongsi