membuka kesempatan

Maksud: Memberi peluang

berkongsi