membuka pura

Maksud: Bekerja atau berusaha

berkongsi