membusungkan dada

Maksud: Amat sombong atau angkuh

berkongsi