memecahkan kepala

Maksud: Memikir dengan teliti

berkongsi