memeluk agama

Maksud: Menganut ajaran agama

berkongsi