memenggal lidah

Maksud: Memutuskan atau mengacaukan percakapan orang

berkongsi