memperlihatkan kurus tidak berbaju

Maksud: Mendedahkan kemiskinan kita kepada orang

berkongsi