menampalkan kersik ke buluh

Maksud: Tidak ada guna (sia-sia) memberi nasihat kepada orang yang tidak mahu mendengarnya

berkongsi