menanduk dengan papar

Maksud: Kekerasan yang pura-pura. papar = rata

berkongsi