menang suara

Maksud: Mendapat kemenangan dalam pemilihan

berkongsi