menanggang suami

Maksud: Tidak memberi kebebasan kepada suami

berkongsi