menanggung ragam

Maksud: Mengalami pelbagai perubahan

berkongsi