menanggung rahsia

Maksud: Menyimpan rahsia

berkongsi