menanggung kasih

Maksud: Berasa wajib membalas kasih orang

berkongsi