menatang setahun hujan di langit, air laut masakan tawar

Maksud: Nasihat yang baik itu tidak akan dapat mengubah kejahatan yang besar

berkongsi