mencabut diri

Maksud: Berhenti daripada menjadi anggota sesuatu pertubuhan atau persatuan

berkongsi