mencari silang

Maksud: Sengaja membangkitkan perselisihan

berkongsi