mencari umbut dalam batu

Maksud: Membuat pekerjaan yang sia-sia

berkongsi