mencencangkan lading patah

Maksud: Berbangga dengan sesuatu yang tidak ada harganya (yang telah hilang harganya)

berkongsi