menepuk air di dulang

Maksud: Menceritakan aib sendiri atau aib kaum keluarga

berkongsi