menerima panjang tangan, menghulur sekali belum

Maksud: Perangai orang yang tamak hanya mahu menerima pemberian orang sahaja tetapi tidak mahu memberi

berkongsi